Tilsyn

Det strukturerede pædagogiske tilsyn med børnehusene i Gladsaxe, afholdes hvert andet år. Tilsynene er dialog- og udviklingsbaserede og har fokus på kvaliteten af det pædagogiske arbejde. Tilsynsrapporten udarbejdes digitalt og er altid grundigt planlagte og forberedte.

Vi har i 2023 haft tilsyn, med en af Gladsaxe Kommunes tilsynsførende. Da vi ikke længere arbejder med DAP, har vi aftalt at lave et forskriv, da vi ikke passer helt ind i deres tilsynsmetode. Dette forskriv kan du/I læse her: Forskriv.pdf

Her kan du/I læse tilsynsrapporten for 2023: Kastaniehuset Kagså_2023.pdf

Henstilling: Henstilling.pdf

Anbefaling: Anbefaling.pdf

 

 

Mere information om Gladsaxe Kommunes pædagogiske tilsyn.