Personale

Kastaniehuset Kagså har 70% pædagoger – 30% medhjælper og PAU uddannet.

  • Vi er 10 pædagoger
  • 2 PAU uddannet
  • 4 medhjælpere
  • 2 køkkenmedarbejdere
  • 1 rengøringsmedarbejder
  • Vekslende antal ungarbejder til praktisk arbejde
  • 2 vikarer