Aktiviteter

Formiddagen hos os, er et tidsrum hvor læring og udvikling er i fokus.

AktiviteterHver formiddag arbejder vi i projektgrupper. Grupperne er formet i de forskellige børnegrupper, og her har det pædagogiske personale fokus på i fællesskab løbende at sammensætte gruppekonstellationer, der giver børnene de bedste forudsætninger for læring, udfordringer, tryghed samt sparring hos kammerater.

Projekternes emner tager udgangspunkt i børnenes interesser, og vi sikrer udviklingen ved at arbejde med forskellige kompetencer. 
Hertil bestræber vi os på at vores rum, materialer og legetøj afspejler de temaer børnene arbejder med, for at skabe fordybelse i det aktuelle emne.

Bevægelse

AktiviteterBevægelse er en stor del af vores hverdag. Både ved børneinitierede og vokseninitieret lege og aktiviteter trænes børnenes motorik.

Vi har stort fokus på at komme ud hver dag, uanset vejret, og bevæge os. Vi går ofte en tur i det flotte nærområde.

Hertil har personalet implementeret forskellige aktiviteter, med fokus på bevægelse. Aktiviteterne er baseret på børnenes nuværende interesser, og ændres derfor løbende i takt med deres interesseområder.
Om fredagen har vi rytmik hold, her er vores fokus på bevægelse og sprog. Børnene er delt i forskellige grupper, og har tur hver 2. fredag.