Aktiviteter

Hos os er der fokus på læring og udvikling over hele dagen. Der er tidspunkter på dagen hvor det er mere koncentreret end andre. Om formiddagen er børnene ofte delt i små grupper, hvor der er aktiviteter med en voksen. Om eftermiddagen foregår det ofte i et bredere perspektiv, men der er altid et fokus på leg, læring og udvikling.  Det er vigtigt at det er sjovt at være i institution.

AktiviteterHver formiddag arbejder vi i projektgrupper. Grupperne er formet i de forskellige børnegrupper, og her har det pædagogiske personale fokus på i fællesskab løbende at sammensætte gruppekonstellationer, der giver børnene de bedste forudsætninger for læring, udfordringer, tryghed samt sparring hos kammerater.

Projekternes emner tager udgangspunkt i børnenes interesser, og vi sikrer udviklingen ved at arbejde med forskellige kompetencer. Hertil bestræber vi os på at vores rum, materialer og legetøj afspejler de temaer børnene arbejder med, for at skabe fordybelse i det aktuelle emne. Overordnet set er vi glade for udeliv, natur og bevægelse hos os, og vores beliggenhed gør at det er et ideelt fokus område at have.

Bevægelse

AktiviteterBevægelse er en stor del af vores hverdag. Både ved børneinitierede og vokseninitieret lege og aktiviteter trænes børnenes motorik.

Vi har stort fokus på at komme ud hver dag, uanset vejret, og bevæge os. Vi går ofte en tur i det flotte nærområde.

Hertil har personalet implementeret forskellige aktiviteter, med fokus på bevægelse. Aktiviteterne er baseret på børnenes nuværende interesser, og ændres derfor løbende i takt med deres interesseområder. Om fredagen har vi rytmik hold, her er vores fokus på bevægelse og sprog. Børnene er delt i forskellige grupper, og har tur hver 2. fredag.