Om os

Klik herefter for at downloade vores pjece om Kastaniehuset Kagså [ Om os ] Om os

Privat institution

Klik på linket herefter for at læse vores [ pjece of Kastaniehuset Kagså ] Kastaniehuset Kagså er en privat institution. Dette giver os nogle unikke muligheder og særlige kvaliteter:
  • Vi prioriterer en god normering i vores børnehus.
  • Kort vej fra idé til handling, da fordelen ved at være privatiseret er, at vi har større indflydelse på vores pædagogiske retning og hverdagens struktur.
  • Forældresamarbejde, gensidig tillid og respekt er vigtigt for os. Som forældre her har I stor indflydelse på jeres barns hverdag.
  • Vi har tilknyttet en sprogkonsulent, der sprogvurderer alle børn og tilbyder hjælp til dem der har brug for det.
  • Det koster det samme at gå her hos os, som i en kommunal institution. Du/I får de samme tilskudsordninger som eksempelvis friplads.
  • Vi tilbyder den samme service som en kommunal institution. F.eks. vil børn med særlige behov have de samme ressourcer til rådighed hos os.
  • Vi lever naturligvis op til de læreplaner som staten og kommunen kræver.

Kastaniehuset Kagså har plads til 81 børn, bestående af 31 vuggestuebørn og 50 børnehavebørn, der er fordelt i fem grupper, hvori to af grupperne hører til vuggestuen, og de 3 hører til børnehaven.

I institutionen har vi fokus på at skabe læringsmiljøer der tydeliggør de mange muligheder for leg og læring. Her er det vigtigt, at børnene føler sig trygge og trives, så de har de bedste forudsætninger for at lære og udvikle sig. Samvær og nærhed er noget vi vægter højt. Vi koncentrerer os om at alle børn skal ses, høres og anerkendes. Hverdagen skal berige børnene med oplevelser, udfordringer samt ny viden. Dette bestræber vi os på hver eneste dag. Kastaniehuset Kagså har været, er stadigvæk, og vil altid være et sted der er præget af glæde og humor.

Om os

Natur

Kastaniehuset Kagså har en attraktiv beliggenhed i rolige og naturlige omgivelser, med gåafstand til Smør- og Fedtmosen. De naturlige omgivelser bruges flittigt som læringsrum, idet både projekter og vokseninitierede lege og aktiviteter er en fast del af den daglige rutine og bidrager til børnenes alsidige hverdag. Ydermere har vi i nærområdet gode ruter til gåture, en lille skov børnene kan boltre sig i, men som også kan bruges til forskellige aktiviteter, samt en stor boldbane der kan benyttes til både lege og boldspil. Vi benytter også nærområdets store legepladser for variation og for hele tiden at give børnene følelsen af eventyr og spænding.