Personlige oplysninger er enhver form for information om dit/jeres barn og om dig/ jer. Det kan være helt almindelige personoplysninger såsom køn, fødselsår, religion, navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, personnummer og barnets livretter og favoritbeskæftigelser, eller mere personfølsomme oplysninger i form af medicin, diagnoser eller andre helbredsmæssige oplysninger og lignende. En behandling af personoplysning omfatter bl.a. indsamling, (…) 

Samtykkeerklæring

Samarbejdet mellem barn, forældre og medarbejdere med kendskab til jer hos Kastaniehuset Kagså er et vigtigt element for at kunne vurdere et barns og en families behov og give den bedst mulige støtte. I den forbindelse er der behov for, at daginstitutionens personale behandler personlige oplysninger og dit/jeres barn og om dig/jer. En sådan behandling skal du/ I give samtykke til, og det sker gennem denne samtykkeerklæring.

Personlige oplysninger er enhver form for information om dit/jeres barn og om dig/jer. Det kan være helt almindelige personoplysninger såsom køn, fødselsår, religion, navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, personnummer og barnets livretter og favoritbeskæftigelser, eller mere personfølsomme oplysninger i form af medicin, diagnoser eller andre helbredsmæssige oplysninger og lignende. En behandling af personoplysning omfatter bl.a. indsamling, registrering, brug, opbevaring, videregivelse og sletning.

Formål

Behandlingen af personoplysninger for dit/jeres barn og om dig/jer har til formål dels at opfylde de forpligtelser, som Kastaniehuset Kagså har til at indsamle, registrere og videregive personoplysninger i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning for Kastaniehuset Kagså. Det er for at give dit/jeres barn den bedste mulig trivsel og dig/ jer den bedst mulige støtte. Kastaniehuset Kagså viderebehandler ikke personoplysningerne på nogen måde, der er uforenelige med disse mål.

Behandling

I indsamlingen, registreringen, brugen, opbevaringen, videregivelsen og sletningen af personoplysninger om dit/ jeres barn og om dig/jer sikrer Kastaniehuset Kagså blandt andet, at kun personale med et arbejdsbetinget behov har adgang til personoplysningerne. Derudover sikrer vi at personoplysningerne ikke videregives, medmindre de skal som følge af lovgivningen, og til slut at personoplysningerne opbevares på forsvarlig vis.

Personoplysninger, der behandles i medfør af denne samtykkeerklæring, slettes, når der ikke længere er et formål med at opbevare personoplysningerne og senest ved barnets udtrædelse af Kastaniehuset Kagså.

Rettigheder

Jeg/vi er bekendt med, at persondatalovgivningen giver mig/os følgende rettigheder i forhold til de personoplysninger, som Kastaniehuset Kagså behandler om vi /vores barn og mig/os:

  • Retten til at indsigt i behandlingen af personoplysninger.
  • Retten til at berigtiget eller slettet personoplysninger.
  • Retten til at få begrænset behandlingen af personoplysninger vedrørende mit/vores barn og mig/os.
  • Retten til at modtage behandlede personoplysninger om mit/vores barn og mig/os.
  • Retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger.
  • Retten til at indgive en klage til Datatilsynet.

Varighed

Denne samtykkeerklæring er gyldig, så længe barnet er indmeldt i Kastaniehuset Kagså. Du/I kan til enhver tid tilbagekalde samtykket ved at henvende dig/jer til Kastaniehuset Kagså.

Eksempler af samtykkeerklæringen

Når denne samtykkeerklæring er udfyldt og underskrevet, opbevares den hos Kastaniehuset Kagså som dokumentation for, over for myndighederne, at du/I har givet samtykke, og du/I modtager en kopi af samtykkeerklæringen.