Implementering af “NEST” pædagogik.                                               Februar 2023

Det kaldes NEST fordi der blev forsket i at etablere en tryg rede hvor alle børn kan passe ind, med et barnesyn der siger: alle børn er mere ens end forskellige. Det er de voksnes ansvar at tilrettelægge hverdagen således at alle børn har mulighed for at lære.
Essensen af NEST er en pædagogik der er bygget stærkt op omkring en vi-kultur. Der stilles skarpt på fællesskabs følelsen, børnenes behov og vores pædagogiske værdier.
NEST skal sikre en trivsel hvor fællesskabet er i centrum og pædagogiske indsatser favner hele gruppen.
Vi bruger bogen: NEST møder dagtilbud – inspiration til fællesskabende pædagogik af Karin Lykke, som vores værktøj.

Det første vi gik i gang med er vores måde at holde samling på. Vi har ændret vores måde at sidde på, og de emner vi snakker om til samling. Det er vigtigt for os at baren er sænket, alle skal kunne være med, og alle skal kunne svare. Vi sidder på et dejligt blødt rundt tæppe på gulvet, hvor alle kan se hinanden. Det er nyt for børnene, men vi synes de er godt på vej, til at være en del af den nye samling.

Som i nok har lagt mærke til er vi begyndt at ændre vores indretning, og skabe nogle bedre lege og læringsmiljøer. Det skal være tydeligt for børnene hvad man kan hvor. Vi er ikke i mål men på vej. Det er svært at ramme en indretning der fungerer for børnene. Vi forsøger forskellige indretninger, og laver det om som ikke virker. Det er en dynamisk proces, som altid vil være i udvikling.
Det næste vi tager hul på er visuel guidning. Det er et kapitel vi er i gang med at læse nu. Vuggestuen er så småt startet op det, og børnehaven følger efter inden for den nærmeste fremtid.

Vi er spændte på vores nye pædagogik, og er glade for at være i gang. Har i spørgsmål til noget, så kom endelig.

 

Årshjul for forældre.                                                                                                                                                                                                        Januar 2023

Kastaniehuset Kagså – år 2023.
Vi ønsker at være en institution med et fokus på natur og udeliv.
• Fra jord til bord
• Årstider (vejr, vind osv.)
• Udeliv
• Mad mod – og hvor kommer maden fra?
• Vejr og vind
• Vi sår, passer, høster og spiser
• Traditioner (fastelavn, påske, sommerfest, halloween/lanternefest, julefest)
• Hvem er jeg, hvor kommer jeg fra?
• Selvhjulpenhed og selvudvikling
• Den røde tråd mellem vuggestue og børnehave.
I vil løbende blive informeret om hvad jeres barns gruppe arbejder med.
Arbejdsdage 2023:
Onsdag d. 15/3-23 kl. 14:30-17:00 (udendørs)
Søndag d. 11/6-23 kl. 10:00-15:00 (indendørs)
Søndag d. 24/9-23 kl. 10:00-15:00 (udendørs)
Mandag d. 11/12-23 kl. 14:30-17:00 (indendørs)
Her vil vi gerne have hjælp til forskellige opgaver, store som små. Personalet laver opslag måneden
op til.
Der kan komme ekstra arbejdsdage, da vi er ved at søge fonde til nye legepladser.
Vi håber på stor opbakning.
Traditioner og hygge 2023:
20/2-23: Fastelavn. Kom og drik en kop kaffe om eftermiddagen.
27/4-23: Plantedag. Alle medbringer en plante om morgenen (gerne spiselige). Kom og drik en kop
kaffe om eftermiddagen.
25/8-23: Sommerfest.
8/11-23: Halloween og lanterne fest.
7/12-23: Julefest.
Forældremøde:
11/10-23.
Vi glæder os til 2023.

 

Lukkedage og takster for egenbetaling 2023.                                                                                                                                                      November 2022
Vi følger Gladsaxe kommunes lukkedage og takster, som vi har gjort hidtil.

Lukkedage 2023:
5. april (onsdag, før påske)
1. maj
19. maj (dagen efter Kristi Himmelfart)
5. juni (grundlovsdag)
Uge 30
Mellem jul og nytår (fra d. 23/12-22 til og med d. 1/1-24)

Takster 2023:
Barn fra 0 år-2,11 år: 3732 kr.
Barn fra 3år- 5 år (til SFO-start) 2262 kr.

Nye kontakt e-mails                                                                                                                                                                                                             Marts 2022

Seneste nytKastaniehuset Kagså er gået fra at være en selvejende institution til en privat institution. I den forbindelse har vi fået nye kontakt e-mails, som vi beder om at anvende fremadrettet, når I skriver til os. De nye e-mails kan I se på hjemmesidens højre side.